Công ty TNHH ELEPHANT HIVE

Được thành lập từ năm 2019  là một doanh nghiệp sản xuất Bao bì Giấy Tổ Ong và cũng là một doanh nghiệp có quy mô lớn nhất hiện nay.  Với chiến lược đầu tư phát triển bền vững phấn đấu trở thành một thương hiệu trên Toàn Cầu, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Của Doanh Nghiệp. Trong nhiều năm quaElephant Hive đã cho ra đời những sản phẩm về giấy tổ ong – dịch vụ cao cấp thỏa mãn được nhu cầu của các Doang Nghiệp tiêu dùng và được các Doanh Nghiệp tiêu dùng đánh giá cao.

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững,Elephant Hive phấn đấu trở thành một thương hiệu trên Toàn Cầu, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào cảu Doanh Nghiệp trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng hành tin cậy” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần và trách nhiệm vói xã hội.

GIÁ TRỊ CỦA CÔNG TY

Công tyTNHH ELEPHANT HIVE coi trọng các giá trị, các nguyên tắc trong mọi hoạt động của mình:

  • Coi nhân lực là tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của công ty;  đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của mỗi người trong công ty;
  • Coi lợi nhuận là thước đo sự hoàn hảo đối với sản phẩm, là sự đánh giá của khách hàng cho những nỗ lực của mình.
  • Đối với các doanh nghiệp bạn, Công tyElephant Hive coi trọng và duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi, cùng phát triển .
  • Liêm khiết trung thực là cách xử sự có văn hoá là yếu tố then chốt để cùng tồn tại và phát triển.

Mẫu profile công ty bao bì Elephan Hive