Thương Hiệu Mắt Kính TEGANO

Các dịch vụ cung cấp

Tegano là thương hiu mt kính cao cp đến t Nht Bn, đưc sn xut bi công ty có tr s ti Tokyo. Vi mc tiêu là cung cp nhng mu kính cht lưng tt nht đến cho thế gii, các sn phm ca Tegano đưc thiết kế vi nhng vt liu tt nht, bn nht và đp nht.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Tegano cung cp nhiu kiu mu mt kính vi các kích thưc khác nhau, các tính năng và tính năng chng lóa mnh m và đc bit là các mu mt kính đưc thiết kế bng vt liu kính cưng lc cao có kh năng chng đt gp đôi so vi kính khuôn thông thưng.

Các mu mt kính Tegano đp, tr trung và hoàn ho cho nhng ngưi có li sng hin đi. Nhng mu mt kính này vi nhng phong cách thi trang đc đáo, nhng màu sc đa dng và các thiết kế đc đáo s giúp bn ta sáng và t tin hơn trong tng bưc đi.

Sứ mệnh

Tegano luôn t hào v cht lưng sn phm ca mình, vì vy mi sn phm đu đưc kim tra v đ an toàn và cht lưng trưc khi đưc giao đến bn. Đc bit, Tegano cũng có chính sách bo hành linh hot đ đm bo bn có th s dng sn phm ca Tegano mt cách an toàn và thoi mái nht.

MẪU LOGO Thương Hiệu Mắt Kính TEGANO

thiết kế logo thương hiệu mắt kính
logo thương hiệu mắt kính đẹp
công ty thiết kế logo chuyên nghiệp