CÔNG TY TNHH Nhà Hàng JOKIM

Các dịch vụ cung cấp

Nhà Hàng Jokim là mt đa đim ăn ung hàng đu thành ph H Chí Minh, ni tiếng vi hu hết các nhà hàng trong khu vc. Chúng tôi cung cp mt tri nghim ăn ung tuyt vi, t món ăn truyn thng Vit Nam đến các món ăn quc tế.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Ti Nhà Hàng Jokim, chúng tôi luôn s dng nhng nguyên liu tt nht và các phương pháp nu ăn chuyên nghip đ đm bo cht lưng và hương v tuyt vi ca món ăn. Bn có th d dàng tìm thy món ăn yêu thích ca mình trong danh sách bài thc đơn đa dng và vô cùng phong phú.

Sứ mệnh

Nhà Hàng Jokim là mt đa đim lý tưng đ gp g bn bè, gia đình hoc bn bè ca bn, cùng thưng thc các món ăn ngon và thơm ngon. Các chuyên viên phc v ti đây luôn sn sàng đápng nhu cu và yêu cu ca bn đ đm bo mt tri nghim ăn ung tuyt vi.

MẪU LOGO Nhà Hàng JOKIM

thiết kế logo nhà hàng
logo nhà hàng đẹp
đơn vị thiết kế logo chuyên nghiệp