CÔNG TY Vận Tải GIA LONG

Các dịch vụ cung cấp

Công Ty Vn Ti GIA LONG là mt công ty chuyên cung cp dch v vn ti di chuyn hàng hóa và dch v đóng gói, phân phi và cung cp dch v chuyn phát nhanh trong và ngoài nưc.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Công Ty Vn Ti GIA LONG cung cp dch v vn ti hàng hóa vi các hãng phân phi ln như FedEx, DHL, UPS và TNT. Chúng tôi cũng cung cp dch v t chc vn chuyn hàng hóa vi các nhà xe và đưng st.

Chúng tôi cung cp các dch v bao gm: vn chuyn hàng hóa, đóng gói và phân phi dch v, cung cp dch v chuyn phát nhanh trong và ngoài nưc, cung cp dch v bc xếp hàng hóa và cung cp dch v vn chuyn hàng hóa trong nưc.

Sứ mệnh

Chúng tôi đã thành lp nhiu năm và đã nhn đưc nhiu li ngi cao v cht lưng dch v vn ti và phân phi ca chúng tôi. Chúng tôi đang c gng ci thin và cung cp dch v tt hơn cho khách hàng ca chúng tôi. Mong rng bn s thy hài lòng vi dch v ca chúng tôi và hãy liên h vi chúng tôi đ biết thêm thông tin v dch v ca chúng tôi. Chúng tôi s luôn c gng cung cp dch v tt nht cho bn.

MẪU LOGO Công Ty Vận Tải GIA LONG

thiết kế logo công ty vận tải
thiết kế logo doanh nghiệp vận tải