CÔNG TY Gia Công May Mặc PULLAIR

Các dịch vụ cung cấp

Công Ty Gia Công May Mc PULLAIR là mt trong nhng công ty hàng đu v gia công may mc ti Vit Nam. Chúng tôi đã làm vic trong ngành may mc t năm 1998 và cung cp dch v may mc tt nht cho khách hàng vi đi ngũ k thut giàu kinh nghim.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Vi hơn 20 năm hot đng trong ngành may mc, Công Ty Gia Công May Mc PULLAIR đã tích lũy đưc nhiu kinh nghim và nn tng đ cung cp các dch v may mc cht lưng cao. Chúng tôi cung cp các dch v may mc bao gm may qun áo, may váy, áo khoác, đ bơi, qun áo th thao, qun jeans, v.v. Các sn phm ca chúng tôi đưc làm t vi cao cp, nha, da nhân to và vt liu khác đm bo cht lưng cao và đp mt.

Sứ mệnh

Chúng tôi cũng cung cp dch v gia công may mc cht lưng cao cho các công ty sn xut may mc. Chúng tôi có th gia công các sn phm theo yêu cu ca khách hàng như sa cha, c đnh, ct, may váy, in, bc, đóng gói, v.v. Chúng tôi làm vic vi các nhà cung cp vt liu uy tín và tin cy đ cung cp sn phm cht lưng cao.

MẪU LOGO Công Ty Gia Công May Mặc PULLAIR

thiết kế logo công ty gia công may mặc
logo công ty gia công may mặc đẹp
thiết kế logo doanh nghiệp gia công may mặc