CÔNG TY TNHHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO

(Ông) VŨ TRƯỜNG GIANG
Giám đốc
606/76/4, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Công ty TNHH TMDV Chí Hào luôn đặt phát triển bền vững làm cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng bước trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình vững mạnh về tổ chức và lớn mạnh về thương hiệu.

Mẫu hồ sơ năng lực xây dựng Chí Hào

bia-ho-so-nang-luc-cong-ty-xay-dung
bia-ho-so-nang-luc-cong-ty-xay-dung
bia-ho-so-nang-luc-xay-dung-chi-hao-group
bia-ho-so-nang-luc-xay-dung-chi-hao-group
ho-so-nang-luc-cong-ty-xay-dung-chi-hao
ho-so-nang-luc-cong-ty-xay-dung-chi-hao
ho-so-nang-luc-xay-dung-chi-hao
ho-so-nang-luc-xay-dung-chi-hao
hsnl-chi-hao-group
hsnl-chi-hao-group
mau-bia-ho-so-nang-luc-xay-dung
mau-bia-ho-so-nang-luc-xay-dung
thiet-ke-ho-profile-xay-dung-chi-hao
thiet-ke-ho-profile-xay-dung-chi-hao